Projektadatok

 

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Lenti város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek felújítása
Szerződött támogatás összege: 58.990.723 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december 31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00039

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

Lenti Város Önkormányzata projektjének kiemelt célja - összhangban a hazai és EU stratégiával – hogy kiemelt figyelmet fordítson az egészségügyi ellátórendszerének fejlesztésére.

A projekt konkrét célja, Lenti városában működő négy egészségügyi alapellátást biztosító felnőtt háziorvosi rendelők közül két rendelő (III-as és IV-es háziorvosi rendelő) szolgáltatási és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése és modernizálása.

A pályázat keretében a közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező két háziorvosi rendelőnek helyt adó épületrész felújítására és átépítésére kerül sor, nettó 174,5 m2 alapterületen.

A két háziorvosi rendelő, mint közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épületrész átalakítása során megtörténik a projektarányos akadálymentesítés. A fejlesztés tárgya az info-kommunikációs akadálymentesítés is.

A két háziorvosi rendelő egy társasházban található, önálló helyrajzi szám alatt, amely 100 %-ban Lenti Város Önkormányzatának tulajdona. A két rendelőnek önálló fűtésrendszere van, így az a projektből kerül megújításra. Az orvosi rendelők, és a földszinti épületrészek külső hőszigetelését, és a külső nyílászáró cseréket Lenti Város Önkormányzata saját forrásból finanszírozza, arra sem a TOP-4.1.1, sem a TOP-3.2.1 támogatást nem veszi igénybe.

Az építészeti felújítás mellett a fejlesztés során eszközbeszerzésre, bútorzat cseréjére is sor kerül mindkét rendelő esetében.

A fejlesztés eredményeként Lenti város 2 háziorvosi körzetéhez tartozó lakosok számára hozzáférhetővé válik a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező háziorvosi szolgáltatás. A beruházás elősegíti az egészségügyi szolgáltatás költség-hatékonyságának és minőségének javítását.

Távlati és közvetett cél a lakosok egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a fizikai és mentális egészség növelése, az egészségtudatos magatartás elősegítése.

A projekt teljes költsége bruttó 79.590.661 Ft, ebből támogatás összege bruttó 58.990.723 Ft, támogatást igénylő nem elszámolható hozzáárulása 20.599.938 Ft, mely magába foglalja az építési (épület átalakítása és projektarányos akadálymentesítés), eszközbeszerzési költségeket, a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőri, közbeszerzési szakértői díjakat, a projektmenedzsment megbízási díját, illetve a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségét.

A pályázatban önállóan támogatható tevékenységek között a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 2 db háziorvosi rendelő térszerkezeti átalakítása (nettó 174,5 m2) fog megvalósulni.

Az átalakítás során 2 db különálló orvosi rendelő kerül kialakításra, hozzá tartozó 1-1 fektető helyiséggel és intimszobákkal, továbbá rendelőnként 1-1 öltöző helyiséggel és személyzeti öltözővel. A projektben létrehozásra kerül egy tágas váróterem, mely a hozzá kapcsolódó vizesblokkal a két orvosi rendelő közös használatú tere lesz. Továbbá az épületben kialakításra kerül takarító szertár és szélfogó.

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek között kerül kialakításra akadálymentes mellékhelyiség, illetve az épületbe való könnyebb bejutást szolgálja majd a mozgáskorlátozott rámpa megépítése.

Az önállóan nem támogatható, válaszható tevékenységeken belül pedig eszközbeszerzés történik. A működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, bútorzat beszerzésére kerül sor a pályázatban.

A projekt időtartama 18 hónap, mely magába foglalja a projekt-előkészítési szakaszt is. A projektre összesen 6 mérföldkő került betervezésre.